Система за вентилирана фасада

 

Вентилирана фасада с покритие от метални битумни керемиди
Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Фасадата е основен компонент на сградата със съществена роля за изграждане на нейния естетичен и разпознаваем облик. Освен принос в архитектурната стойност, от ограждащите конструкции на всяка сграда се очаква да покриват все по-взискателни изисквания по отношение на: енергийна ефективност, пожароустойчивост, шумоизолация и влагоустойчивост.

Акцент

Защита и функционалност с противодимни люкове Bilco

Покривните изходи със специално предназначение тип ACDSH, произведени от Bilcо, освен че извеждат успешно дима при пожар, притежават и отлични шумоизолационни качества.

Bilco_roof_hatches