Система за вентилирана фасада

 

Вентилирана фасада с покритие от метални битумни керемиди
Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Вентлирана фасада с метални битумни керемиди

Фасадата е основен компонент на сградата със съществена роля за изграждане на нейния естетичен и разпознаваем облик. Освен принос в архитектурната стойност, от ограждащите конструкции на всяка сграда се очаква да покриват все по-взискателни изисквания по отношение на: енергийна ефективност, пожароустойчивост, шумоизолация и влагоустойчивост.

Акцент

Топлоизолационни панели от полиизоцианурат (PIR) Isopur

ВИ ДЖИ ЕФ представя на пазара Isopur – иновативни топлоизолационни твърди панели от полиизоциануратна пяна (PIR), двустранно каширани със стъклофибърен или друг воал или алуминиев филм, от продуктовата гама на General Membrane, Италия.