Хидроизолация на мостови съоръжения

 

хидроизолация на мостове и виадукти
Хидроизолация на стоманобетонен мост

Хидроизолация на стоманобетонен мост

Асфалтобетонът е една от най–добрите настилки, когато става въпрос за автомобилен трафик. При мостовите съоръжения хидроизолацията е задължителна за осигуряване на експлоатационната им пригодност. Възникват въпросите: Как да се положи хидроизолационна мембрана без да се компрометира вследствие на директно полагане на горещ асфалтобетон (160◦С), както и при движение на асфалтополагаща техника? Как да се осигури необходимата адхезия между хидроизолационния слой и асфалтобетона?

Хидроизолация на метален мост

Хидроизолация на метален мост

При изграждане на мостове с метална конструкция хидроизолацията е задължителна, за да се осигури експлоатационна пригодност на съоръжението. Възникват редица предизвикателства, които строителният детайл трябва да реши, включително: Как да се положи хидроизолационна мембрана без да се компрометира вследствие на директно полагане на горещ асфалтобетон (160◦С), както и при движение на асфалтополагаща техника? Как да се осигури необходимата адхезия между хидроизолационния слой и асфалтобетона?

Акцент

Топлоизолационни панели от полиизоцианурат (PIR) Isopur

ВИ ДЖИ ЕФ представя на пазара Isopur – иновативни топлоизолационни твърди панели от полиизоциануратна пяна (PIR), двустранно каширани със стъклофибърен или друг воал или алуминиев филм, от продуктовата гама на General Membrane, Италия.