Хидроизолация на трафик зони

 

 хидроизолация на трафик зона
Хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон

Хидроизолация на трафик зона с директно полагане на асфалтобетон

Асфалтобетонът е една от най–добрите настилки, когато става въпрос за автомобилен трафик. Затова този тип пътно покритие се използва често като финишен слой на трафик зони, изградени върху подземни паркинги. При гаражните плочи хидроизолацията е задължителна, за да се осигури експлоатационната им пригодност. В този случай строителният детайл следва да даде оптимално решение как да се положи хидроизолационна мембрана без да се компрометира, вследствие на директно полагане на горещ асфалт.

Хидроизолация на озеленен паркинг

Хидроизолация на озеленен паркинг

Съвременните изисквания за озеленяване на градската среда непрекъснато се увеличават. В същото време все повече нараства необходимостта от допълнителни паркоместа. Това налага търсене на балансирано и икономически обосновано решение.

Хидроизолация на покрив-паркинг с унипаваж

Хидроизолация на покрив-паркинг с унипаваж

В строителната индустрия трафик зоните върху гаражни плочи или покриви са техническо решение, което позволява оптималното използване на покривното пространство. Често освен функционалност, инвеститорите изискват създаване на полезни площи с висока архитектурна стойност, без да се прави компромис с броя на паркоместата и комуникативността.

Акцент

Топлоизолационни панели от полиизоцианурат (PIR) Isopur

ВИ ДЖИ ЕФ представя на пазара Isopur – иновативни топлоизолационни твърди панели от полиизоциануратна пяна (PIR), двустранно каширани със стъклофибърен или друг воал или алуминиев филм, от продуктовата гама на General Membrane, Италия.