Хидроизолация в основи

 

Хидроизолационна вана при нормално откосиране с битумни мембрани

Хидроизолационна вана при нормално откосиране с битумни мембрани

Частите на сградата в непосредствен контакт с почвата често са изложени на сериозно влияние в резултат на: капилярна влага; подпочвени води; конденз, образувал се по сутеренните стени. Налага се спесифициране на изключително надеждна и дълготрайна хидроизолационна система за основи, тъй като при компрометиране, ремонтните работи рядко са възможни или са прекалено скъпи.

Хидроизолационна вана при нормално откосиране с PVC мембрана

Хидроизолационна вана при нормално откосиране с PVC мембрана

Когато строителството на фундаментите се осъществява при неблагоприятни климатични условия; кратки срокове за изпълнение на големи площи; недостатъчно пространство за операции по вертикала, изпълнението на хидроизолация от полимер-битумни мембрани е затруднено и/или свързано с компромиси.

Хидроизолационна вана при шлиц стена с PVC мембрана

Хидроизолационна вана при шлиц стена с PVC мембрана

При строителство в стеснени градски условия, за изпълнението на нулевия цикъл се налага откосирането на изкопа да се извърши вертикално с шлицова стена. Изграждането на тези части на сградите често се осъществява и при неблагоприятни климатични условия; кратки срокове; големи площи; неравна основа.

Акцент

Подпорите за двоен под на ETERNO IVICA - с REACH сертификат

Дългогодишният партньор на ВИ ДЖИ ЕФ - ETERNO IVICA информира, че всички суровини, използвани за продуктите от серии Pedestal и Woodeck Floor System, са сертифицирани по REACH и напълно съвместими с всички действащи международни разпоредби.